Anonym insändare.

04.07.2015 11:23

Nedan kommer från en anonym insändare.

 

Svar til Svorka og Statkraft sitt innlegg i Driva av 5/6 2015

Svorka og Statkraft mener at det er bedre med ødelagt miljø enn å modernisere og miljøoppgradere utdaterte anlegg.
 Det var ikke noen stor overraskelse. Nok en gang kommer de med forslag om biotopjusteringer som skal være like bra som å legge om kraftproduksjonen slik at vannføringen blir større, mer stabil og dermed mer naturlig. Biotopjusteringer kan aldri kompensere for vann! Hadde det vært så enkelt! Biotopjusteringer kan begrense skader, men det er ikke dette det er snakk om her. En vilkårsrevisjon skal forbedre miljøforholdene, ikke pynte på skadene på billigste måte. Utbyggeren støtter seg til NINA og rapporter som de selv har bestilt og skrevet oppgaveteksten til. NINA svarer der på de spørsmålene utbyggeren stiller. Hva med alle andre spørsmål som NINA også kunne sagt noe om når det gjelder vannmiljøet. Hva er best av mer naturlig vannføring eller kunstige terskler, utlegging av skjul, utlegging av sand, utsetting av yngel osv. Dette fungerer dessverre slik at det er oppdragsgiver som bestemmer hvilke svar NINA-rapporter skal komme med.

Regnestykkene til Statkraft/Svorka må man ta med en stor klype salt dette er krumspring med tall som er ment for å skremme. De sitter på tall som kan brukes til hva som helst og det blir de. Det som er skremmende er at dette kan bli selvoppfyllende profetier når tallakrobatene selv kan få spådommene til å gå i oppfyllelse. Det er med den største selvfølgelighet at alle skal ta tallene som en sannhet. Slik har det alltid vært, kraftindustrien har blitt behandlet som vernede bedrifter og innovasjonen og nyskapingen lider under dette. Den enkle løsningen blir å lage rapporter på bestilling, komme med skremmetall og komme seg unna helst uten å gjøre noe som virkelig gir resultater.

Norge er forpliktet til å øke produksjonen av fornybar energi. Ja, og Norge er forpliktet på samme måte til å ta vare på den atlantiske villaksen. Er det ikke da logisk at den som skal produsere energien også må ta vare på villaksen. Er det produksjon av miljøvennlig energi å la lakse-og sjøørret bestander dø ut?

Da kommer argumentene som småguttene i skolegården bruker ”det var han som begynte” eller ” det er ikke bare jeg som gjør det”. Ser at Gjerdevik alltid kommer med denne argumentasjonen og har oppdrettsnæringen og andre i tankene. Så det er altså helt greit å skade noen eller noe hvis andre gjør det eller har gjort det før? Kanskje tiden er inne for å feie for egen dør. Fokusere litt mer på det som man faktisk kan gjøre noe med! Det er ikke en del av driftskulturen å fokusere på det man kan gjøre noe med, men heller å skylde på andre. Tall fra fangststatistikk i elvene kan også brukes til hva som helst hvis man setter dem bak fram eller sammenligner år med forskjellige kvoter og regler. Dette er også en kjent Statkrafttaktikk (oppdrettere bruker også statistikker på denne måten uten noen form for bakgrunnskunnskap).

Surnadal Kommune har vel sett dette, og muligens at det faktisk lar seg gjøre å skape andre og flere verdier med forbedring av natur og miljø samtidig med kraftproduksjon.

Det er på tide å komme seg opp av godstolen og ta et tak for ettermælet til kraftindustrien. Det er mye som tyder på at industrien blir kjent som en av de største bidragsyterne i arbeidet med å utrydde den nordatlantiske laksestammen. (Selvsagt med god støtte fra oppdrettsnæringen.) Har det ingen verdi for bransjen? 

Selvfølgelig har energien vært med på å bygge landet, selvfølgelig skal vi fortsette å lage energi, men hvorfor er det forbutt å lære av sine feil. Nå vet vi at dagens drift ødelegger unike biotoper og utrydder arter. Hele økosystemer blir forandret. Mye livsglede og økonomiske ressurser blir borte. Hvorfor er da fokuset på å lage enda flere rapporter om det samme som vi vet fra før? Man trenger faktisk ikke være forsker for å forstå at biotopjusteringer ikke kan måle seg med mer naturlig elv.

Klimaendringene vil faktisk føre til mer nedbør (forskning). Dette er jo vann som kan utnyttes til kraftproduksjon og som på sikt kompenserer for tiltakene med å modernisere anleggene til mer miljøvennlige anlegg.

Men for all del fortsett med å sutre over at ”andre gjør det også”. Bruk all energi (menneskelig) på å lage rapporter som skal prøve å bevise at dårlige miljøforhold er bedre eller like bra som mer naturlig elv. Reis land og strand med tall for å skremme politikere. For all del bruk millioner av kroner på dette og alle konsulentene som dere må ha for ” ikke” å gjøre en forskjell!