Är vi elak?

30.07.2015 11:04

Vi har anklagats för att inte vara snäll mot forskarna på NINA, rent av elak. Vårt försvar är att man måste kunna lita på vad en forskare publicerar. Emellertid är det mer organisationen NINA än en speciell forskare vi misstror. En forskarorganisation skall vara oavhängig och metodmässig, annars skall den kalla sig något annat.

Det hela började när NINA tackade nej till att skriva kommunens höringssvar till revisjonsdokumentet för Surna. Det motiverades med att NINA har för nära förhållande till Statkraft (Surnadals miljökonsulent i avisen sommar 2014). NINA har undersökt Surna i tiotalssår och borde vara den självklara att skriva det allmännas höringssvar.

 

NINA har år 2014 släppt rapport nr 1051, en slutrapport av undersökningar i Surna.

NINA citeras nedan om lax på sidan 3 i sammanfattningen för rapport nr 1051:

’Vi har ikke grunnlag for å vurdere om og eventuelt i hvor stor grad kraftverksreguleringen har bidratt til denne nedgangen.’

NINA citeras nedan på sidan 3 om havsöring:

’Vi har ikke grunnlag for å vurdere om og eventuelt i hvor stor grad kraftverksre-guleringen har bidratt til denne nedgangen.’

 

När vi läser i själva rapporten ger den ett helt annat intryck, regleringen har gjort stor skada. Varför denna skillnad mellan rapport och sammanfattning för rapport nr 1051? De flesta nöjer sig med att läsa sammanfattningen, den är alltså viktigare än själva rapporten. Skillnaden ger ett metodfel som är oförsvarligt.

 

Jämför ordval och innehåll i ovan citat med nedan citat från Svorka/Statkrafts revisjonsdokument för Svorka, som vi nämnt tidigare:

’Vi ønsker å videre kartlegge og avklare hvilke utredninger som må gjøres for å få plass nødvendig kunnskapsgrunnlag.’

 

Vi kan vidare referera till olika tidningsartiklar, till insändare, till allmänt prat där NINAs rykte börjar bli fläckat. Vårt råd till forskarna i NINA står fast. Kom dig ut fort!