Arne O Saeter, ledare för Samarbetsorganet

14.06.2015 19:26

Arne O Saeter

 

Arne är ledare av Samarbetsorganet och vice ordförande för Surnadal Elveeigarlag. Arne ser att Samarbetsorganet administrativt läggs ner och att arbetet ingår i det kommande elvalaget för Surnas nedslagsfält. Arne leder gärna kultiveringen av Surna inom laget. Miljödirektoratet har för Surna, sid 12 första stycket i svaret till NVE om Höringen om revisjon av villkor, annonserat slut på utsättning av fisk. Det blir istället arbete med att kultivera Surna som ett ekosystem, att eliminera faktorer som begränsar Surnas biologiska mångfald. Nämnas kan att sediment från dalföret tillförs Surna i samma mängd som före regleringen och är för mycket för den reglerade Surna att hantera. Att vårda Surnas biologiska mångfald, som skötsel av kantzoner och tömning av sedimentfällor, kommer säkert att ta en stor del av Arnes tid.