Bernt Venås – präst i Norska Kyrkan och medlem i Senterpartiet.

31.03.2015 08:47

 

Bernt Venås – präst i Norska Kyrkan och medlem i Senterpartiet.

 

 

Bernt har en balanserad syn på kraftproduktion och lax, och biologisk mångfald i Surna. På nationell nivå är inkomsten på vildlax liten jämfört med kraftproduktion och oppdrett men på den lokala nivån som Surnadal är det en förlust. Han understryker att stortinget har bestämt att Norge skall bevara den Atlantiska Laxen och i den sammanhangen bör ett Nasjonalt Laksevassdrag som Surna vara mycket aktuellt. Kommunens svar på höringen för revisjon av Folla-Vindölareguleringen var bra.