Brev från NVE till Statkraft om framdrift av plan för minivatten i konsesjonen

28.06.2021 22:16

 

NVE har skickat ett brev till Statkraft där de frågar om en plan för minivatten från Rinna och Bulu. De förväntar sig svar innan den 20 augusti.