Då är det klart, Statkraft drar tillbaka sin ansökan om Aggregat 2.

31.10.2016 11:30

Det är konfirmerat att Statkraft drar tillbaka sin ansökan om Aggregat 2 i Trollheim kraftverk, se brev. I praktiken är dock inga flöden ändrade och NVE bör i revisjonen konfirmera att Statkrafts beräkningar på miniflödet i Rinna är fel.