Dålig kvalitet på smolten.

10.02.2016 00:00

Det har varit laxkonferens i Alta. Man konstaterar att det är för dålig kvalitet på den utgående smolten, för dålig överlevnad.

En annat sätt att säga detta är att de utgående laxungarna har brist på biologisk mångfald, blivit förenklade med brist på möjligheter att överleva. Man ger den odlade laxen skulden (enligt aviser). Vi håller till viss del med men kläckeri och reglering medverkar också till laxungarnas dåliga kvalitet. Utan tanke på vilket som är avgörande, vilket säkert kan variera över år för olika älvar, listar vi nedan några möjliga orsaker till laxens dåliga överlevnad, dvs. till brist på biologisk mångfald. Var generation av lax ger en ackumulerad mångfald varför det är avgörande hur länge och hur stor bristen på genetisk och biologisk mångfald påverkat.

 

  1. Reglering ger en konstant älv som i sin tur ger laxungar med för liten mångfald. Den varierande älven är laxens huvudkälla till att utveckla biologisk mångfald.
  2. Kläckeriets konstanta miljö ger laxungar med för liten mångfald.
  3. Inblandning av odlad lax i vildlaxen ger laxungar med för liten mångfald.
  4. ’Catch and Release’ ger syrebrist i laxägg vilket resulterar i laxungar med för liten biologisk mångfald.

 

Det finns direkta orsaker till dödlighet, som svält, sjukdom, laxlus, predation, etc., alla ett resultat av den biologiska mångfalden.