De säger att lagen inte är tillämplig men ger ändå dispens.

01.01.2016 15:50

Här kommer svaret från MD till Statkrafts ansökan om undantag för Surna i Samlad Plan. De säger att lagen inte är tillämplig men ger ändå dispens. Hur skall detta tolkas?