Det är realistiskt att laxen kommer tillbaka till Surna.

13.03.2015 18:53

I artikeln ’Varför var överlöpene så viktiga’ visas när laxen började försvinna i Surna. Ett resultatet av den nya manövreringen som Gaupne i Sogn på order av Oslo Statkraft påbörjade 1996. Den visar också att det finns hopp, att det bara behövs 10 % (överlöpene) mer vatten så kommer laxen tillbaka. Sedan dess har regnmängden ökat med 4 % och förväntas öka med ytterligare 4 % de nästa 10 åren, det kommer att finnas rikligt med vatten för kraftverket. Så allt är realistiskt, det är inga drömmar, det är helt genomförbart att rädda det Nasjonale laksevassdraget Surna samtidigt som produktion i Trollheim kraftverk kan fortsätta. Men att göra detta utan att minska hela produktionsgrundlaget går inte, det är en naturlag. Med Statkraftverkenes tolkning av konsesjonen och den ökande regnmängden skulle det inte bli nämnvärda tapp i kraftproduktion med minivattenföring ovan kraftverket. Laxen skulle komma tillbaka till Surna.