Djävulens Advokat vidare om saken

17.01.2023 19:28

 

’Nu är det väl bra! Elvalaget är på banan.’

’Jaha. Vad säger de då?’

’Att de jobbar hårt med saken’

’Jag vill ha något konkret, inte bara möten. De måste ha större beslutsförmåga än mina döttrar. Vad gör de i sak?’

’De har kartlagt hur det ser ut.’

’Var och en kan förstå hur det ser ut, det har visats i NRK, Driva, TK, etc.  Men vad tänker Elvalaget göra?’

’Ähhh, var inte så avig nu?’

’Det ges luddig information i Elvalagets text. Jag trodde det var Statkraft som skulle lägga en pudel? Framför allt har de inte anmält Statkraft för miljökriminalitet! Det känns som att en anmälan är en del av Elvalagets arsenal, något som kan förhandlas bort mot pengar. De hänvisar också till NINA som svek Surna under revisjonen. NINA  är Statkrafts knähund och det ska Elvalaget vara medveten om. Vi får inte glömma att Statkraft kunde ha undgått detta genom att deponera slammet. Statkraft räknar med att det lilla skadestånd de får betala kommer att vida underskrida kostnaden för deponi?’

’Men, det ser ju bra ut när Elvalaget uttalar sig.’

’Den stora frågan är var det allmännas representant befinner sig. Detta är framför allt ett brott på Konsesjonen, ett brott mot det allmänna. Elvalaget har sitt rättsliga Skjönn vilket är en affärsuppgörelse. De kan inte vara allas representant för det ligger en konflikt i att sälja och inte sälja fiskekort. Om det allmänna inte ser upp kommer Statkraft undan med att betala pengar till Elvalaget och ingen hjälper Surna. De som inte säljer fiskekort, vem representerar dem?’

’Jag vet inte vem som är det allmännas representant, kanske Surnadal kommun eller NVE. Jag vet faktiskt inte, det är tyst därifrån.’