En gigantisk förmögenhetsförflyttning och slut på det öppna landskapet.

23.09.2016 00:00

Varför pratas det om grön el när nästan all el i Norge är just grön, det finns ju ingen icke-grön el att byta ut? EU har definierat vattenkraft som grön, har inga laxälvar att rädda. Den mesta elkraften i norra Europa är fossil och när den skall regleras eldar kraftverken därefter, i Norge blir det förödande jojokörning i älvarna (effektkörning).

Det finns ett överskott av el i norra Europa och producenterna där begränsar överföringen av el från Norden ner till ca en tredjedel av de nordiska kablarnas kapacitet, för att hålla elpriset i Tyskland uppe. Det är självklart att de tyska producenterna skyddar sig själva, att tro någon annat är naivt.

 Energimarknadsinspektionen har gjort en uppskattning hur det skulle se ut om överföringskapaciteten utnyttjas fullt ut år 2012 -2014, ’Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland’, Ei R2015:11. I sammanfattningen ges vinst och förlust mellan dagens utnyttjande och om kapaciteten utnyttjas för fullt. Norge och Sverige behandlas tillsammans. Där konstaterar man i sammanfattningen följande:

’De länder som främst förlorar på begränsningarna är Sverige och Norge, båda med en sammanlagd förlust på i storleksordningen 20 miljoner euro per år.

Detta framgår när man tittar på förändringen i samhällsnytta mellan när begränsningar finns eller inte finns. Nettot för Sverige och Norge blir en förlust på cirka 20 miljoner euro per år. Nettot består av summan av förändringar i konsumentnytta, producentnytta och flaskhalsintäkter. De tyska konsumenterna förlorar -133 miljoner euro per år och de svenska och norska konsumenterna tjänar mellan 110 till 200 miljoner euro per år. Tyska producenter tjänar mellan 135 och 210 miljoner euro per år medan de norska och svenska producenterna förlorar mellan 120 och 220 miljoner euro per år. Danska konsumenter vinner mellan 55 och 90 miljoner euro per år medan producenter i Danmark förlorar 40 till 80 miljoner euro per år.’

Energimarknadsinspektionen konstaterar att förlusten för Sverige och Norge är ca 20 miljoner euro, kanske inte så mycket. Den stora vinsten för producenterna är att de interna priserna på el i Norge och Sverige kan höjas motsvarande 110  till 200 miljoner euro om kapaciteten utnyttjas, vilket betalas av oss konsumenter. Är vi klara över vad vi röstar för, att vi röstar för en stor förmögenhetsförflyttning i Norge och Sverige utan tanke på att laxen dör. Kommer Norge att bygga ut sina älvar till ingen nytta? Det hänger på om de europeiska producenterna vill släppa in Norsk el, om den behövs. De norska elproducenterna spelar högt och brukar Norge och dess levande landsbygd som insats.