En kommentar till nya villkor för Folla-Vindölareguleringen

16.03.2021 17:45

 

Den 5 mars 2021 beslutade Olje- og Energidepartementet nya villkor för Folla-Vindölareguleringen i Kongelig Resolusjon, saksnr: 18/1082. Statsråd var Tina Bru.

Det föreligger olika åsikter om hur resolusjonen ska tolkas. ’ Når revisjonen hadde passert statsråd, ville det i løpet av en fjorten dagers tid gå et brev fra OED til Statkraft med de pålegg som ligger i konsesjon samt tidsfrister til Statkraft om gjennomføring. ( kommunen får kopi av dette brevet fra OED)’. Vi antar att kommunen också får en kopia av Statkrafts svar. De som läser resolusjonen positivt antar att ett nytt intag blir byggt och de som är djävulens advokat läser resolusjonen enligt nedan. Det är tråkigt att resolusjonen är så löst skriven att den går att tolka olika, att OED måste precisera i efterhand.

 

Enligt djävulens advokat.

Konsesjonen bygger på ’Vassdragsreguleringsloven’ som bl. a. säger att nya villkor kan ges först om 30 år. Hur förhåller det sig när ’Vannderiktivet’ ger motstridiga villkor?

Vi indelar resolusjonen i två delar:

Del 1, sida 1 till196, där den process som NVE utfört gås igenom igen och avslutas med OEDs egna tankar. Tabellen nedan sammanfattar OEDs slutsatser.

Tabell från sid 193 i Konglig resolusjon 18/1082 från OED.

 

I översättning betyder ordet anbefales rekommendera på svenska eller recommend på engelska. I del 1 i resolutionen har OED alltså inte fastsatt några nya villkor eller krav för regleringen.

I del 2 finns konsejonen inklusive manövreringsreglementet med stadfästande av nya villkor, sid 197 till sid 207 (till är slutet av resolusjonen). Här stadfästes minivatten från Rinna och Bulu men ingen justering av intaget i Follsjö villkoras. Vi antar att ’flytte inntak’ i tabellen är en rekommendation av OED, beroende på Statkrafts vilja.

Paragraf 5 i konsesjonen, anges på sidan 200 i resolusjonen och visas nedan. Där ges en planeringsfrist på 5 år och ytterligare 5 år för genomförande. Det ges alltså en frist på 10 år innan det kommer minivatten i Surna. NVE kan ge ytterligare frist.

 

                                                                               5

De nya villkoren ger inget minivatten på 10 år, eller längre. Det är nästan 20 år efter att nya villkor kunde ha  gällt (2012). Tankarna går osökt till Philip Morris, ett företag som gjorde allt för att försena beslut så att det kunde försätta att tjäna pengar på sin tobak samtidigt som människor for illa. De motarbetade, förvirrade, ifrågasatte fakta, begärde fler utredningar, planterade falska pressmeddelanden, etc., allt för att försena ett beslut. Det är tråkigt att ett departement ger det intrycket, dvs. känslan av att OED lurar kommuner och allmänhet.