En lek med statistik.

18.09.2017 07:38

Vi har tittat på statistik från Surna så långt tillbaka som 1970. Det är allmänt antaget att drivgarnet före 1989 tog ca halva fångsten från älvarna och vi antar i nedan figur dubbla fångsten före 1989 för Surna. Däremot så har fångst av lax inkluderande Catch and Release (CR) fått en egen grön linje därför att CR inte producerar mer biomassa. Surna reglerades1968 för Trollheim kraftverk. 

 

Figur. Skördad lax med dubla fångsten före 1989 rosa linja, skördad havsöring mörkblå linje och fångst av lax inkluderande CR grön linje..