En provokativ kommentar om norsk forskning.

26.06.2017 11:47

 

På senare tid har det varit mycket skriverier om forskningsresultat som förvrängs, om forskning som inte publiceras, om forskningspengar som dras in, för att tysta negativ forskning om den odlade norska laxen. Det påstås att den norska fiskeriministern har aktier i odlad lax, underförstått att ministern gör regler för personlig vinning. Vi kan till exempel se på länken

https://lakseelver.no/nb/news-2017/ukas-viktigste-saker-uke-24-2017

och dess underliggande länkar. Ska man tro på detta? Det verkar troligt för att fiskeriministern vill tillåta mer gift i den odlade laxen och tystade forskningsresultat tyder på skadligt gift i den odlade norska laxen.

 

Det viktigaste för odlad lax (oppdrett på norska) är rätt vattentemperatur och att strömmar för bort laxlus, medikamenter, övergödning och annat avfall som är vattenlösligt. Rätt vattentemperatur och strömmar för Atlantlax finns vid den norska kusten. Problemet är att strömmarna dumpar oppdrettens avfall någonstans, troligtvis i Arktiska havet. Hur har vattnets värmeinnehåll och kapacitet ändrats, hur mycket övergödning klarar Arktis? VI vet att isen i Arktis smälter. Är norsk oppdrett medskyldig till ändrade förhållanden i Arktis eller är det bara global uppvärmning?

 

Det går ett program om Matfixare på SVT, där ohälsosam mat görs hälsosam genom att förvandlas till något eftersträvansvärt med reklam. Ett exempel kan vara fisken i Östersjön. Rekommendationen är att om du är gravid skall du inte äta Östersjöfisk, och om du planerar att bli gravid någon gång ska du bara äta Östersjöfisk två till tre gånger om året. Man skulle kunna tro att det inte fiskas i Östersjön men det är fel. Den mesta fångsten förvandlas till pellets, till mat för norsk odlad lax. Genom att göra pellets förädlar man oljor och gift. Plötsligt är det ok att äta Östersjöfisk, förlåt norsk odlad lax. Cinderella har med sitt magiska trollspö tagit bort skadliga nivåer av gift i den odlade laxen.

 

Över huvud taget är det konstigt att Norge satsar stora resurser på något vars avsättning kan försvinna över natten. Norsk oppdrett är väl inte immun mot sig själv. Vårt beslut är att vägra äta odlad lax, även om reklam vill annorlunda.

 

Det är inte bara oppdretten som förvanskar forskning och naturlagar. I revisjonsdokumentet för Surna hävdar Statkraft att vattentemperaturen inte har någon effekt på laxungarnas växt och överlevnad. Vattentemperaturen är kanske det vikigaste för laxens överlevnad och utbredning, vi lär i skolan att fisk är växelvarm. Vi tror att Statkraft räknar med att de beslutsfattare som läser detta inte förstår, att Statkraft kan påstå vad som helst. Vi tycker oss också ha sett att Statkraft ändrar till sin fördel i rapporter som de köpt och refererar till.

 

Vi kan helt enkelt inte lite på Norsk forskning, förtroendet är borta. Innebörd av orden forskning och undersökande journalistik har urvattnats, metod och repeterbarhet har försvunnit.

 

Kan detta vara möjligt i en demokrati, i det Norge vi älskar?

 

Bild strömmar i Norskehavet.