En spricka i läppen

25.10.2020 10:13

 

Här kommer en historia där det gick snett. Allt är inte solsken även om det idag ses på med en viss munterhet.