Erik Moen – leder för De Grönne i Surnadal.

05.04.2015 16:26

 

 

Erik Moen – leder för De Grönne i Surnadal.

 

Erik Moen vill att vi brukar jorda och Norge på en bärekraftig måte. Vi får inte bruka upp Norge och dess natur. Surna med lax och dess biologiska mångfald är en av huvudpunkterna i De Grönnes program i Surnadal. I den sammanhangen frågar han, är miljöförstöring med som en ekonomisk faktor i vinstprognos för kraftverk? Samverkar Näringsdepartementet med NVE om den miljöförstöring som vinstkravens manövrering av kraftverk innebär? I så fall, vilket värde sätts på det Nasjonale Laksevassdraget Surna?