Fiskeraksjonen har sänt svar på höring om Aggregat 2.

16.06.2016 08:24

Fiskeraksjonen har inte fått svar från NVE om installation av Aggregat 2 i Trollheim Kraftstasjon skall bedömas med nya eller gamla villkor från 1962. Höring för revisjon av nya villkor i Folla-Vindölareguleringen avslutades 2014, men än har inga nya villkor beslutats av QED. Detta ger att allmänheten inte kan ge en korrekt värdering av en installation av Aggregat 2, att Aggregat 2 inte får full konsesjonsbehandling som NVE beslutade 1999. Detta är ett brott mot allmänhetens insyn i konsesjonsbehandlingen, en installation av Aggregat 2 är enligt Fiskeraksjonens bedömning inte lönsam utan gamla villkor från 1962.

 

Fiskeraksjonen har sänt svar på höring av Aggregat 2.

Svar på høring Aggregat 2 i Trollheim kraftstasjon (2).pdf (372,9 kB)

Bilag til brev NVE 250516 (2).pdf

Rettsbok.pdf (329,5 kB)