Fiskeraksjonen frågar NVE om höringen av Aggregat 2 är korrekt utförd (also english version)?

24.04.2016 17:47

 

Korrekt konsesjonsbehandling 240416 (2).pdf (223453)

 

Korrekt höring in english.pdf (133900)