Fiskeraksjonen upphör

25.05.2021 13:39

 

Fiskeraksjonen for Surna är upplöst som organisation. Den sista handlingen var ett brev till NVE och en pressemelding.