Flom januari 2022

17.01.2022 08:26

 

Först 2 filmer och en bild från Faksnes. Vi räknar med att hytta är förstörd.

 

Video1.mov (4868649)

Video_2.mov (1506881)

IMG_6005.jpg (152230)

 

Det har varit stora krafter, en stor flom. Nedan kan vi ta ut från NVEs Sildre.

 

vannføring_flom_2022_Surna.pdf (66095)  från Skjermo.

Lufttemp_Rinna_Dam_vecka2_2022.pdf (19095)

 

Det var enormt med vatten i flommen och plusgrader i fjället. Vattenföringen vid Skjermo kulminerade med 692 m³/s

.

Flomtabell_Surna.pdf (61679)

 

Ovan tabell är från NVE 10/2004 och innehåller maxvärden. 692 m³/s vid Skjermo är utanför denna tabell och vi antar att det är mycket smältvatten i flommen. Vi spekulerar att regnet innehöll en 50-års flom, dvs. 454 m³/s vid Skjermo. Då skulle 1/3 av flommen vara smältvatten. Det spelar kanske inte någon roll för dalföret vad vattnet består av, det måste ju hantera vattnet ändå, men vi bör veta vad som väntar. Var ska vi bygga, är hus plötsligt i fara? Förutom regnvolym över en viss yta bör flomberäkningar också innehålla temperatur, snödjup och densitet. Är detta en trend, har 'Global Warming' ökat temperaturen till att oftare variera runt 0 och snösmältning?

 

Tur i oturen. Statkraft reparerar dammar och de ytterligare 500 m³/s under dygnet (43 Mm³) som kunde ha kommit från Folla togs upp av Follsjö, dvs. det  var inget överlöp. Follsjö har en kapacitet på 384 Mm³.