Förevar

09.12.2014 16:09

Kan vi uppskatta skördad  lax i Surna år 2015? Det är svårt att se in i framtiden, lika svårt som att förutse vädret. Om vi följer trenden skulle det bli runt 3 ton avlivad lax 2015, mest mellanlax. Vi räknar avlivad lax. Statistiken kan då jämföras med tidigare år och vi antar att CR fungerar så inget har hänt för Surna när laxen sätts ut igen.

 

Vi kan likaledes uppskatta (ovetenskapligt) när det är slut med laxen i Surna om kläckerilaxen fortsätter sättas ut. Biologisk mångfald är en förutsättning för laxens fortlevnad. Låt oss anta att när laxen är till hälften vildlax och hälften kläckerilax dör den ut, att den har kvar 50% av sin genetiska mångfald. Det är ganska väl tilltaget för vi vet att även 100 %ig vildlax ibland har svårt i havet. Låt oss också anta att det kommer in i laxpopulationen 5% dåliga gener per lek genom lax med ursprung i kläckeriet. Då skulle det ta ln0.5/0.05 = 14 generationer innan laxen dör ut. 14 generationer är ca 70 år. Vi kan uppskatta vidare och anta att laxen dör vid 40% förlust av genetisk mångfald och får 5% kläckerigener genom leken, ln0,6/0,05 = 10 generationer dvs. ca 50 år. Om vi antar 50% kvarvarande genetisk mångfald men att det är mycket kläckerifisk, tex 10% så blir det ln0.5/0.1 = 7 generationer eller 35 år. Hur länge har vi satt ut kläckerilax, 50 år känns inte för länge. Frågan är alltså hur lång tid vi kan sätta ut kläckerilax innan vi tar död på vildlaxen, på dess biologiska mångfald. Denna enkla uppskattning ger att vi måste sluta nu att sätta ut kläckerilax i någon form, 0+ till smolt.

 

Låt Surnas bärämne brukas av vildlax! Detta är ytterligare en aspekt som belyses i två artiklar från Suldalslågen. De finns bland artiklar listade på denna sida. Om under en procent av kläckerilaxen överlever så går resten till en ökad mängd predatorer, man behöver inte vara forskare för att förstå det. Det är alltså tre saker mot utsatt lax i någon form, genetik, bärämne och predatorer(kan ingå i bärämna men vi behandlar det separat).

 

Vi är lite frågande om utsättning på icke laxförande sträckor ovan tex. fall, där den utsatta 0+ inte konkurerar om bärämne. Vi föreslår att ägg sätts ut i speciella korgar istället för att lax i någon form tas fram i kläckeriet. Vi lägger oss naturligtvis i laxens naturliga urvalsprocess men om detta hålls under kontroll skall mängden vara tillräckligt liten för att inte påverka laxen i övrigt.  

 

Ämne: Förevar

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar