Geir Forbregd – journalist på Driva, avis i Surnadal.

30.03.2015 00:00

Geir Forbregd – journalist på Driva, avis i Surnadal.

 

Geir har en  bred syn på Surna och den biologiska mångfalden. Han understryker att laxen inte har någon förkämpe på nationell nivå, på regeringsnivå. Vart departement optimerar sin sak utan samordning med andra departement. Industridepartementet ställer vinstkrav på Statkraft utan att beakta vad det kostar i biologisk mångfald och Surnas lax. Surna är ett Nasjonalt Laksevassdrag och där skall kraftproduktion komma i andra hand men Statkraft behandlar Surna som ett kraftverksdike, på Industridepartementets order. Geir skulle gärna ha en förkämpe, en som kan gå på barrikaderna på regeringsnivå för laxen. Nu bugar och bockar man för höga tal utan att beakta vad det kostar i miljö, struntar i hur det drabbar dalföret och vilken miljöförstöring som lämnas till efterkommande.

 

Email till Geir:   Geir.Forbregd@driva.no