Georg Solem - Ledare för Sunadal Elvaeigarlag.

02.04.2015 00:00

 

Georg Solem.

 

 

Georg är som ledare för Sunadal Elvaeigarlag väl insatt i problematiken runt Surna, har kämpat för laxen i åratal. Han tycker att det lokala är klart och att villkorsrevisjonen avgörs på departementsnivå. Norge må följa de lagar som är beslutade av Stortinget, att Surna är ett Nasjonalt Laksevassdrag och de förpliktelsen som detta innebär.