Graf för avlivad lax 2023 i Surna

05.10.2023 19:06

 

 

  

Som vanligt tar vi bara med avlivad lax, inte CR som har tillkommit de sista åren. Före 1989 har vi fördubblat fångsten för att få med drivgarnen som avslutades 1989. Forskarna tror att det är ungefär så, de som inte gillar det kan läsa från 1989..Det viktigaste är lutningen på kurvan. Den är lika till mitten på nittio-talet då Statkraft började med en ny manövrering som gav kallare vatten. Slamkatastrofen var på hösten 2022 och vi har ej tillräckligt med data för att få en lutning på kurvan efter det. Det bör finas lax ute i havet från utgången våren 2022.för uppgång i Surna 2024.