Hårda ord från Norge

09.02.2016 11:31

Jeg raser over oppdrettsnæringen som bedriver ren miljøkriminalitet, med våre pengegriske og (kan det se ut som) totalt kunnskapsløse myndigheters velsignelse. Det er en enorm skam, og er ikke et opplyst demokrati med grunnlov verdig.