Hur fiskar han egentligen.

14.03.2015 18:29

Suckar för dig själv när du tänker på vad som väntar. Du vill fiska sträckan relativt fort och flera gånger istället för att gå den långsamt. Men det kommer inte att ske för du måste anpassa dig efter din fiskekamrat, annars tycker han du är avig. Du får fiska sträckan tio minuter men han tar minst en halv timme på sig, efter att du tröttnat på hans tryckande och låter honom gå först. Han piskar vattnet, drar upp flytlinan ett par gånger innan han är nöjd och låter flugan fiska ut. Att det skall vara bevegligt fiske glömmer han, kan stå på samma ställe och kasta, och kasta och kasta. Du tycker att han kan träna hemma på gräsmatten istället för att bruka din betalda laxtid, men du säger inget för husfridens skull. Det finns ett sätt att vända detta till din fördel, sätt på en sjunk II. Kamratens piskande skruvar upp laxen och den hugger om det kommer en fluga på dess nivå. Du har alltså chans för fisk om du fiskar en varlig sjunk II i baken på piskaren. Vänta in piskaren så att du kan ta tre steg emellan. Det blir väntan men varje kast räknas istället. Skottarna kastar i  hunden när det är stilla, du brukar piskaren.

Hur fort skall man fiska en sträcka? Spelar det någon roll om du plaskar, det är ju ändå på gående fisk vi fiskar? Det spelar stor roll. Går vi för långsamt hinner laxen vänja sig vid flugan och flyttar sig. Om flugan plötsligt kommer nära så hugger den i en reflex att försvara sig och den temporära ståndplatsen. En blockig sträcka kan du fiska långsammare, nästan meta dig fram om du känner den. En lång jämn pool där fisken ser flugan tidigt skall fiskas fort. Att vi fiskar varligt och i en viss hastighet nedför sträckan är väsenligt.