Hur för du flugan?

02.03.2015 08:49

Tillhör du dem som kastar som en gud men låter flugan sköta sig själv? Kanske du täcker mer yta med dina fina kast, men du fiskar inte. Ofta ser det bra ut att kasta långt, förbi huvudströmmen och nära land på andra sidan men då kommer flugan efter linan mot laxen. Lax kan ta var och hur som helst men över tid är hur du för flugan viktigt. Den aktive fiskaren kan ta 3 lax på en dag och kastaren 1. Att vara aktiv med flugan, att meta med den, är en viktig komponent för att få fisk. Det är nog därför som gubbarna påstår att det hjälper om du lärt dig meta som grabb, då har du chansen att bli en riktig fiskare. Var aktiv, spänn linan så flugan går fortare eller menda uppströms så den går saktare, låt den sjunka för att plötslig dra iväg uppåt, dra in för hand om flugan går för sakta och variera ditt fiske. Efter hand finner du ut hur de olika delsträckor skall fiskas vid olika vattenstånd. Se även nyheter om DTs och SHs olika presentationsegenskaper. As a straight forward lady remarked on her friends at White House, downstream St Boswells. ’They cast very nice but are no fishermen’. Det finns en absolut sanning I detta:

Du får ingen fisk när flugan inte är i vattnet, när den är i luften eller när du tjatar med pojkarna.