Hur jag mig än vänder så är rumpan bak.

25.04.2023 13:25

 

Det går inte att önska bort slamkatastrofen i Surna. Om den var med vilja eller en olycka diskuteras.  Normalt har man slamfällor vid arbete i dammarna men när slammängden är stor kan de anses vara i vägen. Vid katastrofen fanns inga slamfällor. Att en bedrift som Statkraft inte vet vad den gör är osannolikt, otänkbart när den lagrar nästan 400 miljoner kubikmeter vatten 400 meter ovanför Surnadal.

Att Statkraft försenar beslut genom att begära fler utredningar är inte konstigt, det konstiga är att Elvalag och kommun accepterar det. Om de anmält Statkraft för miljöbrott hade de genom domstolen fått de data som behövs. Nu får de vänta, kanske för evigt.

Vi undrar om det blir en kraftig vårflom för att spola ur Surna, eller om kvarvarande slam förstört delta och älv så att laxen inte går upp. Att fiskaren vadar ut och rör upp slam är en katastrof, det förstår alla.

Elvalaget försöker med både påse och säck, att få pengar av Statkraft och samtidigt sälja fiskekort i Surna. Är de båda förenliga?