Hur kör dom egentligen?

01.03.2015 21:40

Dammnivåerna i Follsjö visar hur Trollheim kraftverk manövreras. Högsta vattennivå är 420 möh och lägsta 375 möh i Follsjö enligt konsesjonen. Statkraft vill ha största möjliga vattenvolym genom turbin och det får man genom att tömma Follsjö före snösmältningen. I botten på V:et i Figur 23  från revisjonsdokumentet stoppas kraftverket för underhåll och snösmältningen fyller Follsjö. Restfältet har störst vattenföring då, så den av skjönnet samlade minivattenföringen vid Trollheim kraftstation i Surna hålls på min 15 m³/s vid underhållet. Det signifikanta är att Statkraft AS tappar Follsjö mycket lägre än vad Statkraftverkene gjorde under 30 år. När Statkraft tömmer Follsjö tar de bort överlöpen under sommaren. Detta ger följande resultat.

  1. Statkraft har mindre marginaler för skjönnets minivattenföringen än Statkraftverkene. Vi ser att de tappar till ca 385 möh. Är det tillräckligt med vatten kvar om det blir kallt och snösmältningen stoppar? Om minivattenföringen infördes i konsesjonen kunde myndigheterna bedöma den risk som Statkraft tar.
  2. Man rensar och reglerar inte Surna för att lätta fiskens uppgång ovanför kraftverket, vilket det står i manövreringsreglementet § 11 d. Statkraftverkene gjorde detta med överlöpen. Nu hindras laxens uppgång till dess lekplatser ovan kraftverket.
  3. Statkraft sänkte temperaturen nedan kraftverket till under tröskeln för överlevnad av laxungarna genom att ta bort de varma överlöpen och fysiskt effektivisera intagen för Rinna och Bulu ovan kraftverket.

Se Figur 23