Input till mötet

11.10.2023 23:09

 

Fiskeraksjonen gick inte på möten med Statkraft, vi ansåg det lönlöst. Ingen från Statkraft kunde teckna firma och när Statkraft skulle leverera var de borta. Deras uppgift var att fördröja, dränera med ytterligare möten och undersökningar.

Vårt råd till kommunen är att försäkra sig om att de folk som Statkraft skickar kan teckna firma och har kunskap om vattenkraft och Surnas biologi. Ett notat ska hållas från mötet annars blir mötet värdelöst! Var inte naiv, anmäl Statkraft för miljöbrott så blir ert förhandlingsläge mycket bättre.

Det enda är att harva Surna nedan Folla så stenar vänds, slammet sköljs ut och hålrum skapas. Slammet hamnar i fjorden och här måste ett val tas. Fiskäggen torde vara döda nedan Folla och en harvning förbereder för kommande lek. Genom harvning i vinter kan avkomma räddas från den sista laxen med utgång våren 2022 (slamkatastrofen var hösten 2022), sedan vet vi inte hur det går. Om inte Statkraft går med på detta, anmäl och åter anmäl.

Se Varför minivatten – älven var ju torrlagd förr och laxen överlevde? :: Faksnes