Instruktioner

11.01.2015 06:47

2013 gav de båda departementen MD och OED ut 'Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022'. rapport 49 2013.  Den finns på NVEs sida för revisjoner. Vad som inte finns är statssekreterarnas instruktioner för detta. Vi har därför lagt två filer på vårt bibliotek, dels brevet som innehåller instruktioner ' Vannforvaltningsplaner i vassdrag med kraftproduksjon - nasjonale föringer ' Instruksjoner jan 2014 och 'Veileder 01-2014Sterk modifuerte '.

Ämne: Instruktioner

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar