Intervju med Djävulens Advokat

26.04.2021 01:44

 

’För att gå rakt på sak så upplevs du som avig, en motvalls käring. Du håller inte med NVE och de tidningar som rapporterar om nya villkor för regleringen av Surna, dvs. för Folla-Vindölareguleringen.

NVE skriver på sin hemsida: Vassdraget er regulert til kraftproduksjon, og hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden. Det pålegges minstevannføring fra to sideelver til Surna, krav om nytt inntak og moderne konsesjonsvilkår. Tiltak for å redusere effektkjøring av kraftverket ytterligere og endring av tidspunkt for teknisk revisjon av kraftverket ble ikke vedtatt. Betydningen av Trollheim kraftverk for forsyningssikkerheten i området er vektlagt.’ 

‘Det är alltid konsesjonen som gäller, vad än tidningar skriver. NVE kan inte diktera något till OED, bara föreslå. Ett nytt intag finns inte med i konsesjonen, i vedleg 2/3 i Kunglig Resolution 18/1082, bara som en rekommendation (anbefales) på sidorna före.’

’Ska vi inte lite på NVE?’

’Individuellt litar jag på NVE men jag litar inte på vad OED beordrar NVE att plantera på hemsidan. Kanske det är ett uttryck för att det snart är val, vi får se hur länge det är kvar.’

’Det här är lite svårt att ta in.’

’Konsesjonen är väldigt vagt skriven, som en jobbansökan för Statkrafts advokater. Man använder formuleringar som i störst mulig grad, förringas minst mulig, etc. Vad betyder det, säkert olika ur vilket perspektiv du ser det. Man ger som villkor minivatten i Rinna och Bulu i manövreringsreglementet men tar bort det i konsesjonens punkt 5 (Byggefrister), det ges en frist på 10 år som kan förlängas, som Moment22. I ett brev som ska förtydliga skriver man så snart det är praktiskt och teknisk mulig. Vad betyder det?'

’Jag vet faktiskt inte.’

’Det är tråkigt att en konsesjon från en statlig myndighet är så vagt skriven, så advokater kan göra långbänk av den. Det mesta av anordningarna för minivattnet är redan på plats, som dammar och luckor, och mätning av passerande vattenvolym har gjorts i årtionden på olika ställen i Surna. Om det kommer minivatten om något år i Surna har jag fel men om vi fortfarande väntar på minivatten i Surna om tio år har OED lurat oss, det har i praktiken inte givits några nya villkor för Folla-Vindölareguleringen. Villkoren från 1962 gäller alltså tills vi får minivatten i Surna.