James Ward på Faksnes

09.10.2019 09:08

 

 

Professor James Ward på Faksnes. Tillsammans med Professor Jack Stanford lade han grunden för vår syn på älv och lax. Vad är en levande älv?