Men Surna då?

03.03.2024 14:19

 

Det verkar bli en cirkus av anmälningar. Den ena efter de andra vill sätta dit Statkraft, hittills har vi räknat till 6 stycken. Advokater och konsulter kommer att frossa i att debitera timmar, allt medan Surna förblöder. Vi får hoppas att vi ser skogen för alla träd. Surna måste restaureras så fort som möjligt. I länken nedan beskrivs principen för hur det kan gå till. Naturligtvis blir det en större operation än den som beskrivs, och man bör börja i Folla och sedan fortsätta ner till fjorden.

Rensing av substrat - Ripping, harving og spyling | Norske Lakseelver

Operationen ska utföras i juli till september. Det ryktas att någon redan har sålt fiske i augusti men Surna bör stängas så hon kan repareras. I år leker den sista opåverkade laxen och dess ägg bör hamna i en restaurerad älvbotten istället för att kvävas av slam.