Mer intervju med Djävulens advokat

01.06.2021 15:57

 

’Du avfärdar det hela med att vi får vänta och se, så lätt ska du inte komma undan. Det måste finnas en orsak till att du inte tycker om den nya konsesjonen?’

’Kanske det.’

’Försök inte, har du sagt a får du säga b.’

’Jag är nog trött. Du får mer likes för en ny katt än för ett arbete i över 20 år med Surna.’

’Jaså, du känner dig förfördelad?’

’Nej, det visste vi från början. Den vanliga fiskaren ska inte behöva tänka på biologisk mångfald när han njuter av Surna. Han behöver bara veta att någon arbetar för honom. Det är klart att några utan förhållande till Surna vill pissa i byxan, att Statkraft planterat sin sanning i dalföret, det får vi räkna med. Det är skillnaden mellan vad den verkliga konsesjonen är och hur den presenteras i tidningar som bekymrar mig, visar på ett underskott av demokrati.’

’Hur kan du säga det! Det är bara för att du är sur..’

’Den ledande artikeln har publicerats i flera tidningar, på flera organisationers websida. Den är daterad vid lunch samma dag som konsesjonen, den 5 mars. Att läsa över 200 sidor och ge ett referat på någon timme är för mig en gåta. Någon på OED måste ha selektivt ’läckt’ information som ger en sminkad uppfattning om vad konsesjonen är, därav skillnaden mellan artikelns uppfattning och vad som verkligen står i konsesjonen.’

’Skulle vi journalister fara med osanning?’

’Försök inte spela oskyldig. Det stora problemet är att ni andra är tysta, det är det som är underskott på demokrati.’

’Det där tror jag inte på. Varför skulle avisen ljuga.’

’Påstår du att punkt 5 inte finns i den nya konsesjonen? På en fråga från kommunen till OED om genomförande ges svaret att ”när det är praktiskt och teknisk möjligt”, och då som svar på punkt 7. Punkt 5 nämns inte av aviser eller OED men du kan vara säker på att Statkrafts advokater är medvetna om den. Låt mig visa punkt 5 i konsesjonen:

 

Statkraft har enligt konsesjonen direkt 10 år på sig att införa minivatten i Rinna och Bulu. Inte nog med det, fristen kan förlängas. Påstår du att punkt 5 inte står i konsesjonen bara för att dina kollegor ignorerat den?’

’Jag vet inte, måste läsa konsesjonen först.’

’Du har alltså accepterat vad som står i artikeln utan att kontrollera det, är inte det dålig journalistik? Artikeln kan vara skriven i samarbete med OED, den är inte signerad som en annons. Inte nog med det, du påstår att jag ljuger utan grund. Jag påstår inte att du direkt är köpt men genom din handling så spelar du OED rakt i händerna. Slutsatsen är att man lurar allmänheten genom att ge en uppfattning om att Surna får minivatten, det vatten som genom någon Moment22-liknande tvist i verkligheten inte ingår. Ni undviker alla frågan NÄR, är det en tyst överenskommelse? En sista fråga till dig igen. Påstår du att punkt 5 inte finns i konsesjonen?’

’Jag vet inte, måste läsa den först.’

’Det är andra gången som du svarar på min fråga så jag måste tro att det är så, eller så undviker du frågan. Att inte allmänheten har läst konsesjonen är förståeligt i en representativ demokrati. Vi måste lita på att våra valda företrädare och att den som har tagit på sig att bevaka vår demokrati är ärlig och gör jobben sin. Kanske det inte är så längre, kanske en tidningsredaktions uppgift är att fylla sidorna till lägsta kostnad, och så accepteras färdiga artiklar utan källkontroll.’

’Ni tar du allt i!’

’Förra gången sade jag att vi ska vänta och se. Nu lägger jag till att du ska läsa den nya konsesjonen.’