Mer om befaringen av Surna 2018.

20.10.2018 21:33

 

I och med befaringen tar OED  bara emot kommentarer om befaring och revisjon vid besök av ordförarna för Rindal och Surnadal kommuner och Statkraft. Någon dokumentation föreligger inte, Statkrafts skrift är sista ordet.

Hilda Bakken, leder för produktionsområdet i Statkraft, poängterade att detta var den första större revisionen för Statkraft och därför viktig för dem. Den kommer att påverka eller ge presidens för kommande revisioner och är därför viktig för alla älvar (vår kommentar).

Ordförarna med Ola Heggem i spetsen gjorde ett stort jobb med att understryka kommunernas krav på nya villkor vid befaringen. Bjarne Nordlund var en god stöttepelare.

Tollef Taksdal behandlar revisionen i OED och de har som mål att avsluta den nästa år.

Statkraft avvisade det mesta i NVEs förslag. En deltagere samanfattade det så här, ’At Statkraft ikke vil bygge Miljøinntak i Follsjø, at de ikke vil slippe vann om Bulu, at de må slippe en minstevannføring på 15 m3/s nedstrøms TK er et stort problem for de med tanke på manøvrering. Alt de kom med på møtet før befaringen var en lang lekse med sutring fra ende til annen. Dette er ikke noe nytt fra Statkrafts side, men dette var en lekse lang som et vondt år.’

När vi ser på deltagarlistan saknar vi MD.

Vi har kommenterat mycket av det som Statkraft är emot i tidigare Nyheter. Denna gång kommenterar vi Statkrafts påstående att risken för flom ökar med minivatten. Statkraft skriver, ’Med krav til minstevannföring i flere sideelver kan vannföringen bli höyare i flomsituasjoner enn i dag fordi flommen trolig vil starte med höyare vannstand i magasinene’. OED verkar lägga stor vikt vid detta påstående så vi ska se närmare på det.

Vi kan, med Fiskeraksjonens hjälp, konstatera att Statkraft med effektkörning manövrerar för att få så fulla dammar som möjligt, för att få en hög fallhöjd från Follsjö och därmed stor effekt i Trollheim kraftstasjon. Ett minivatten skulle om något sänka vattennivån i dammarna. Statkraft ljuger, att de inte vet vad de gör har vi svårt att tro.

Nedan informationsblad är skickat till kommunerna från Fiskeraksjonen:

Om Flom.pdf (335808)

 

Några bilder från befaringen: