Mer om slamkatastrofen

26.07.2023 22:00

 

Det är svårt att veta hur mycket sediment som kastades i Folla. Tidigare har vi antagit 5 % av Gråsjös och Follsjös kapacitet över 50 år, ca 20 Mm³, men det verkar vara för lite. Vid ett snabbt sök med Google minskar kapaciteten av dammar på grund av sedimentering från 0,39 till 1 % per år, dvs. minst 75 Mm³ på 50 år. Follsjö (620 ha) och Gråsjö (960 ha) täcker tillsammans en yta på 15,8 Mm². Om vi använder oss av bilden nedan där det är ca 10 m sediment i botten skulle mängden sediment bli 15,8* 10/2 = 79 Mm³. Hur man än räknar är det enorma mängder sediment som slängts i Folla, som blandats till slam i Surna och ut i fjorden.

v

I bilden till höger ser man tjocklek på det sediment som ska skrapas bort, ser ut att vara mer än 10 m tjockt. Till vänster verkar det vara klart. Bild från Trollheimsporten.

 

Till idag har inte Statkraft anmälts för miljökriminalitet. För oss är det självklart att det skulle ha gjorts dag 1. Aarbakk är Statkrafts projektledare för dammarnas renovering. I en parodi förhärligar Aarbakk sig själv och Statkraft. Trollheimsporten citerar:

’Det finnes planer om enda større rehabiliteringsprosjekter på dammer, men hittil er dette det største prosjektet i Statkrafts historie, smiler Aarbakk’.  

Solidaritet med andra Elvalag verkar vara obefintlig. De bör få veta om detta men hittills har katastrofen hållits lokalt genom att inte anmäla Statkraft.

Parallellt med anmälan bör en illustration publiceras för de politiker och tjänstemän som avgör detta i Oslo. Nedan mer förslag till åtgärder.

Först ska det etableras vad för älv Surna är. Att Surna blivit utnämnd till ett Nasjonalt Laksevassdrag av Stortinget, enl. prop den, beslutat år, etc., det viktigaste laksevassdraget i MR. Att revisjon är beslutad i Kongelig Resolution av den etc. där manövreringreglementet ger minivatten i Rinna och Bula, samt att OED anbefaller att nytt intag för varmare vatten i Follsjö. Att Norge satsar på Surna och att Statkrafts handling med att släppa slam har grundligt skadat Surna och fjorden, och egenmäktigt gått emot departements- och Stortingsbeslut.

De blir svårt att visa på den exakta mängden sediment som är släppt i Surna men det går att visa på de skador det gjort. Varje älvägare bör ha foton på slam i sin höl samtidigt som undersökningen i början har foton och uttalanden. Anmälan och illustration bör innehålla många foton från älv- och fjordbotten för politiker och andra beslutsfattare. Stampa fram slam för den finns i hålorna runt stenarna och kväver det levande, fotografera täckt botten i fjorden, etc. Det ska etableras att Statkraft har gjort stor skada i Surna men att den kan rättas till. Orsak är orelevant, Statkraft har gjort det.

Statkraft ska bekosta rensning av älva. Skog som får älven att gräva ska bort med stubbar och jord, och deporteras, de ska inte hamna i hölen nedanför. Måsholmen och södra sidan av Faksnes är typiska ställen. När älven är skrapad ner till stenpälsen ska den tillåtas att läka sig själv, vi hoppas på rejäla vårflommar. Tyvärr bör älven stängas när det sker, kanske flera år.

Statkraft bör betala Elvalaget och fastighetsägare skadestånd för förlorad inkomst och värde på grund av slamkatastrofen, och för de år som Surna hålls stängd för fiske. Det är inte bara uteblivna fiskekort utan sänkt värde av egendom utmed Surna och fjorden.

Sammanfattning:

  1. Etablera Surna och dess miljö som viktig.
  2. Visa på de skador Statkraft åstadkommit.
  3. Visa på åtgärd för att återställa Surnas miljö
  4. Begår skadestånd.

Det är Surnadal Kommun och Elvalaget som ska agera, främst anmäla Statkraft för miljökriminalitet. Hittills har Statkraft intresse gått före Surnadals. Att inte anmäla Statkraft är ett stort svek mot Surnadals befolkning och allmänheten.

Tyvärr är detta bara början på slamutsläpp i norska älvar. Aarbakk säger att det finns planer på större rehabprojekt av dammar och man får anta att det kommer att släppas större mängder slam än i Surna. Om inte Statkraft ställs till ansvar kommer många älvar att kvävas av slam.

J’accuse