MR Fylkeskommuns svar till OED angående revision av villkor för regleringen av Surna

17.09.2018 17:50

 

Om ni inte finner fram på Fylkeskommunens sida finns filen här:

Innspel til revisjon av konsesjonsvilkår - Folla-Vindøla Trollheim kraftverk[773].pdf (78544)