Några inlägg för höring revisjon av villkor för reglering i Surna på NVEs hemsida

26.11.2016 07:04

DET VERKAR SOM OM NVEs SIDA OM REVISJONEN av Folla-Vindölareguleringen ÄR TOM PÅ DOKUMENT! Länkarna under gäller inte längre! Vi hänvisar till våra egna filer och nyheter.

NVE:s förslag tilll ändring av villkor för Folla-Vindölareguleringen är klart. Den första länken nedan gäller.

 

 

Det finns många inlägg till höringen för revisjonen av Folla-Vindölareguleringen i Surna. NVEs nätsida om revisjonen innehåller revisjonsdokument med flera, tillsammans 22 dokument.

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6429&type=V-1

 

Där finns bland annat:

 

Fiskeraksjonens höringsrapport.

 https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/1210404

 

Fiskeraksjonens uppdatering höringsrapport.

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/1263970

 

Fiskeraksjonens underskriftskampanj. 

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/1274107

 

Fiskeraksjonens presentation under befaringens lunch, Kjell Lund om miniflöden. 

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/1903948

 

Surnadal kommuns tillägg till höring efter befaring.

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/1575746

 

Miljödirektoratets höringsuttalelse..

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/1268788

 

Samarbetsorganets höringsuttalelse,

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/1218909

 

Mattilsynets höringsuttalelse,

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/1215533

 

Tillägg av Statkraft,

webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/2074851

 

Fiskeraksjonens svar,

webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200803886/2079125