Några kommentarer till insändaren i förra nyheten.

05.07.2015 12:48

Om vi förstår det rätt så handlar denna insändare om Svorka, men också om Statkrafts strategi för att undgå ändra villkor i en revisjon. Vi kan inte kommentera Svorka och dess revisjonsdokument eftersom vi inte har kunskap för detta, har lagt den tid vi har på Surna. Där anser vi oss ha god kunskap, om Surna, reglering och kraftverk.

Statkrafts strategi vid en revisjon är dock i princip den samma. Grunden för strategin är:

’Statkrafts mål med vilkårsrevisjoner er å oppnå miljøforbedringer uten at produksjonsgrunnlaget svekkes.

Vi vil i utgangspunktet gå mot krav om nye minstevannføringer og restriksjoner på magasinvannstander mellom HRV og LRV.’

Med ovan som bas kan Statkrafts strategi ta sig många uttryck, främst att försena eller omöjliggöra en avgörelse där beslut kan gå emot Statkraft. Vanliga knep är att påstå att frågan inte är tillräckligt utredd, blir för dyr eller att fördröja kontakt mellan NVE och dalföre med hjälp av möten och quasifrågor. Detta gjordes möjligt genom en splitt av Statkraftverkene till NVE och Statkraft. NVE lämnade dalföret och Statkraft stannade kvar, och spelade myndighet genom de kontakter man hade sedan tidigare. Föga anande dalförets representanter att spelreglerna hade ändrats, att det nu var bonus och kvartalsrapporter som gällde. Vi har själva konstaterat att Statkraft skriver direkta lögner i revisjonsdokumentet för Surna, då undrar man vad som sker under ett möte som ej är dokumenterat. Nedan ett exempel från revisjonsdokumentet för Svorka, där Statkraft vill fortsätta utreda fast man hållit på i tiotals år. Vad har de pysslat med egentligen? Man försökte det samma i Surnas revisjonsdokument men blev överkörda av MDs höringssvar där man konstaterade att skadorna var väl dokumenterade.

’Vi ønsker å videre kartlegge og avklare hvilke utredninger

som må gjøres for å få plass nødvendig kunnskapsgrunnlag.’

På senare tid har vi sett att regleringens skador förringas av Statkraft. NINA anklagas för att vara Statkrafts lakej, som av insändaren. Detta är mycket tråkigt för i NINA finns det goda forskare och till dessa vill vi säga: Vi förstår att man måste ha mjölk till barnen men att du publicerar skit kan inte vara bra varken för dig eller ditt CV. Du är snart ingen forskare, kanske du kan kalla dig mediakonsult. Kom dig ut fort!

Vårt råd är ganska enkelt. Du får inget gott av Statkraft. Det är bortkastad tid att lyssna på mötesfolket, de har inget mandat, är bara till för att fördröja och förvirra, och ge produktionsavdelningen i Oslo lugn och ro. Snacka med både MD och NVE, och lägg tid på höringssvaret till revisjonsdokumentet.