Några slutord om förra helgens flom i Surnadal

24.09.2019 13:27

 

Flommens förlopp och fyllnadsgrad av Follsjö Dam har behandlats i

https://www.faksnes.com/news/om-en-olycklig-flom

 

Om vad som hände när vattnet kom ner i det igengrodda elvalöpet behandlas i

https://www.driva.no/nyheter/2019/09/20/Takk-til-Statkraft-–-eller-19986771.ece

 

Vi summerade de olika flödena från nedslagsfält och regn för Surna, hade svårt utan överlöp i Folla men med smältvatten gick det bättre. Det observerades inget överlöp i Folla.

Mycket snösmältning uppstår med varmt regn på snö, som i denna flom. I framtiden väntas det mer regn och mera väderväxlingar så frekvensen och omfånget av denna typ av flom ökar. Man bör undersöka om den 200-årsflom som ligger till grund för dalföret bör uppdaters i både tid och rum.

Se: https://1916f56da6.clvaw-cdnwnd.com/2b98f99fedb4f35c0fc97694c27253ba/200004625-7071571125/flomberegning%20for%20surna%2010-2004.pdf

 

Arild Gjerdevik från Trollheim kraftverk påstår att minivatten höjer vattennivån i dammarna. Vi ser att det tar längre tid att fylla Follsjö när minivatten släpps. Statkraft måste då hålla tillbaka vatten för att inte tömma dammen och säkra minivatten men det kan knappast vara det som Gjerdevik menar, eller gör han. Uttalandet är falskt för att sprida rädsla, s. k. Fake News. Vi konstaterar att minivatten minskar flomrisken.

Se: https://www.faksnes.com/news/vad-ar-nu-statkrafts-strategi