När ditt fiske sviktar (When your fishing fails).

05.03.2015 09:00

Ibland går det bara fel, kamraterna får fisk men inte du. Du dänger och vadar men de fiskar som hänger i vågen är inte dina, det som hänger mest är ditt huvud. Då är det dags att stanna upp, fundera på vad som är på gång, att inse att oturen måste vändas och att du bör ta fram laxfisketeorin. Den är torr och tråkig, stör egentligen det avkopplande fisket men det finns ingen återvändo.

Laxen fiskas annorlunda än annan fisk för den fastar i älven och förlorar sina tänder. Den försöker spara sin energi för vandring till lekplatserna, bildandet av rom och mjölke, och själva leken. Teorin är att vi vill ha en lax med hög ämnesomsättning så den har större tendens att ta flugan, tex. på grund av arbete som att simma upp för ett hårt stryk. Det är svårt att veta vilken historia en speciell lax har, om den tex. har slagits med en annan lax om en ståndplats och är aggresiv just då. Vi fiskar därför på många laxar och hoppas att någon av dem kan ta flugan, ser på yttre faktorer i älven som ökar ämnesomsättningen och laxens tendens att ta. Laxen är kallblodig och utgångsläget för dess ämnesomsättning är vattentemperaturen.

 

Fisketeorin presenteras  i en artikel och forskning på fisks olika ämnesomsättning kan ses  i en artikel av Brett. Tyvärr är båda artiklarna på engelska men det går att fråga en kamrat eller använda en översättare på Internet. Ni kan också fråga oss på e-post surna@faksnes.com .

 

 

WHEN YOUR FISHING FAILS.

Sometimes nothing work, it is only friends that are getting fish. You cast and wade but the weighed fish is not yours. It is time to stop and think it over, to realize that the bad luck must stop and it is time for the salmon fishing theory. It is dry and boring, interferes with the relaxation of the fishing but there is no way around it.

The salmon is fished in a different way because the salmon fast and loses its teeth in the river. It saves energy for its running, milk and roe, and the play itself. The theory is that the salmons initiative to take your fly increases as its metabolism gets higher, for example due to hard work running a stream. It is hard to know the history of an individual salmon, for example if it has been in a fight about a good place and is aggressive at the moment. We therefore fish on many salmon and hope that someone will take the fly, looking at external factors that increase the metabolism and the salmons tendency to take. The major factor that governs the salmons metabolism is the water temperature.

The Fishing Theory is presented in a paper and research on the salmons metabolism can be seen in a paper by Brett. If there are any questions you can ask at email address surna@faksnes.com