Norge, denna hatkärlek …

25.05.2016 11:12

 

Vårsøg

 

No skin det sol e høgste Svealiå.

No blir det vår, det kjenne e så vel.

Det søng så tongt kring alla dalasiå,

å synnåvinn han kjem å gjer me sel.

 

Når sommar’n kjem, da bli det fint e fjellå,

da ska e dit å hør kår bekkjinn søng,

å kliv te topps e brattast berjestellå,

å vea gras å tort å tågberløng.

 

E kjenne lokt tå gras kring alle haua,

å sola skin, å bjøllåin kling så kløkt.

Å tjønninn legg så blank der e ska laua

me berg ekreng, der e kainn sol me trøkt.

 

Å du, å du, kår sårt å selt e stoinna,

når sola skin frå kvite høgdå ne.

Da væt e vår’n han e kje lenger oinna

at e får levva slik ein sommar te.

 

Da væt e vesst at bekkjinn legg å venta

poinn kalle isa me så sval ein drekk.

- Når hausten kjem å sistkveldskløva henta,

da ska e takk for sommar’n så e fekk.

/Hans Hyldbakk

 

Ansökan för Aggregat 2 i Trollheim kraftstation är på höring utan nya villkor till den 10 juni och Meld. St. 25 avgörs på Stortinget dagarna efter. Lagen ändras så Aggregat 2 kan godkännas med gamla villkor, det är kontentan av Meld. St. 25.

 

Officiellt foto av Norges OED minister Tord Lien. Denna människa vill lägga Norge i rör, ingen sjungande bäck i fjällsidan.

 

Efter en period som fylkessekretär i Sör-Tröndelag FRP 2001–2002 ledde Tord Lien en grupp som drev med mötesbokning via telefon i Norsk Privatökonomi AS 2003–2005, tog inte nyval 2013 och skulle ha tillträtt en ställning som direktör för informations och samhällskontakt i Trönder Energi AS (källa Wiki). Nu blev Tord Lien OED minister istället, tillsatt av FRP. Se Meld. St. 25 på länk https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stortingsmelding-om-energipolitikken-kraft-til-endring/id2484248/ där det föreslås att samlad plan försvinner och att det skall bli enkelt att reglera Norges älvar. Vidare skriver OED att ’Vannkraften som allerede er bygd ut må opprettholdes og videreutvikles’. Att rätta upp otidsenliga villkor i en revisjon kräver förluster för kraftverk som istället blir vinst för den biologiska mångfalden. Tord Lien föreslår alltså att inga revisjoner skall genomföras eller ge sken av att de utförs, som det obetydliga flödet Statkraft föreslår i Rinna. FRP är framröstat genom allmänna val och representerar det norska folk, man får anta att Meld. St. 25 är Norges vilja och förankrad i Stortinget.

 

Norge, Norge, ….

Det sägs ju att man inte ska generalisera
och säga till exempel att Tyskland ej är bra.
Det ska man inte heller allmänhet jag tror,

men detta gäller inte om
det land där norrmän bor.

Norge, Norge, det är ett ruttet land.
Norrmän, norrmän, ett jävla rövarband.
Norrmän, norrmän, dom fiskar dålig torsk.
Så om du ser en slisk
och han stinker rutten fisk
är han utan tvivel norsk.

Ja, norrmän är förskräckliga,
så fula och så små.
Med slipsar som är äckliga
med norska blommor på.
Dom larvar sig och sjåpar sig
och joddlar och står i.
Man frågar sig när man dom ser,
hur korkad kan man bli?

Norge, Norge, det stiger aldrig frem.
Norge, Norge, med de tusen hjem.
Norge, Norge, du skamfläck på vår jord.
Känn det står en stank
ända ner till Doggers bank
från ditt norska smörgåsbord.

Man borde ge en riktig smäll
åt Norge som nation,
för att dom har så fula fjäll
och taskig folkpension.
Dom gör ju inga bilar
och cyklarna är kass
och deras ende store skald,
han heter Peter Dass.

Norge, Norge, är världens sämsta land.
Norrmän, norrmän, dom borde tas om hand.
Norrmän, norrmän, det folk som Herren gav
en hopplös håg och en panna som är låg
så att hatten ramlar av.

/Hasse & Tage

 

Varför i helvete kasta sten på en flaska brännvin?