Nu är det bråttom

23.11.2022 10:39

 

Det är som om Statkraft hoppas på att en flom ska spola Surna ren från slam. De tänker inte göra något, utom att gå på möten och vänta på utredningar.

Vad Statkraft inte verkar ha i tanke är att en flom kan fylla Follsjö på några dygn och då kommer inte bara Surna utan stora delar av dalföret att bada i slam. Det är alltså bråttom att få bort det kvarvarande slammet i Follsjö. Det behövs ingen infrastruktur av lastbilar och vägar utan slammet kan sugas upp i slangar och deponerar i t. ex. sedimentsäckar (sediment bags, se nedan link) eller annan mellanlagring. Slammet kan renas från vatten med ett genomträngligt rullband som fångar upp slammet vid en central för vidare transport till en deponi.. Det finns säkert fler lösningar men det är bråttom. När slammet är borta kan Follsjö fyllas och Surna spolas ur.

Till nu verkar Statkraft inte ha tänkt på sediment men det måste finnas en lösning för framtiden ( se t. ex. nedan link).

Sediment Removal from Deep Reservoir Dams by Suction and Jet Flow (e3s-conferences.org)