Nu ska det vara ett möte i maj, kanske beslut kommer då?

06.04.2023 11:56

 

  1. Avisen TK skriver att Statkraft och NVE genom en höring visste om problematiken med sediment (slam) och annat söppel i Folla och Surna.

I svaret skriver Fiskeraksjonen, refererar TK nedan från höringen.

’Et siste moment som vi ber NVE kvalitetssikre er at Folla og Surna på ingen måte blir en «søppelfylling» der sedimenter og annet uønsket materiale blir sendt på elva istedenfor å bli deponert på egne områder. Slamfellene må fungere både under og etter reparasjonene av dammene.’

TK konstaterar att inga slamfeller användes.

 

  1. Elvalagets advokat säger i avisen Driva:

 ’Vi ønsker fortsatt svar på om slamhendelsen burde vært forutsett og om hva som er mulig å gjøre nå.'  

Statkraft låter alla vänta för att minnet av slamkatastrofen ska undergrävas och blekna. Deras strategi har varit klar från början, förhala och gör ingenting. Frågan är varför Kommunen och Elvalaget låter det ske. Driva påpekar att nästa möte är i maj.

 

  1. Fiskeraksjonen svarade också i samma höring.

’Fiskeraksjonens store bekymring er om vannmengden i elva blir brutt, for eksempel at vannet i Rinna og Bulu fryser samtidig som Follsjø er tom. I en sånn situasjon vil elva bli tørrlagt, og egg og laksunger strander nedenfor kraftverket. Oppgraderingen av dammene vil da bli en katastrofe for fiskebestanden i Surna. De hulrommene i bunnen av elva der fiskeyngelen i en uregulert elv kunne søke tilflukt er nå borte nedenfor kraftstasjonen. Dette som en følge av Surnas mindre evne til å transportere ut masse. Skulle en slik situasjon oppstå der man får en fare for tørrlegging, må arbeidet med dammene stoppes så den skjønnspålagte minstevannføringen kan opprettholdes.’

Den skjönnspålagda minstevannföringen ingår idag i Konsesjonen, när slamkatastrofen hände. Den är alltså inte bara en affär mellan Elvalaget och Statkraft i Skjönnet utan ett ansvar i Konsesjonen av OED inför det allmänna, i praktiken ett ansvar för NVE.

 

Man skulle kunna tro att ovan är Statkrafts uppskrift för miljökriminalitet. De har släppt slam i Folla och Surna utan slamfeller, se punkt 1. De undergräver och försenar beslut för att låta minnet av slamkatastrofen blekna, se punkt 2. De låter slammet kväva Surnas biologiska mångfald genom att reglera Surna till ett flöde under minivattennivån, se punkt 3. Allt finns dokumenterat för en anmälan om miljöbrott. Statkrafts flagranta egenmäktighet är svår att förstå i ett demokratiskt land som Norge. Börjar vi se konturen av det land som kallats ’Den sista Sovjetstaten’, av en gosplan, orsak till flytt utomlands, etc.?

Kommun och Elvalag är skyldiga svar varför de inte anmäler Statkraft för miljökriminalitet.