NVE har inte svarat på Fiskeraksjonens brev av den 24/4.

06.05.2016 00:00

 

NVE har inte svarat på brev av den 24/4, där Fiskeraksjonen ifrågasätter att Statkrafts ansökan för installationen av Aggregat 2 i Trollheim kraftstation baseras på villkor från konsesjonen 1962. Nya villkor skulle ha kommit från revisionen av Folla-Vindölareguleringen vars höring upphörde 2014, höringen för ansökan om Aggregat 2 upphör den 10/6 2016. Fiskeraksjonen hävdar att Aggregat 2 inte kan bedömas utan nya villkor, vilka bestämmer vattenvolymen genom Trollheim kraftstation och därmed vinsten av installationen.

Det är förvånande att NVE och OED tillåter att en ansökan från Statkraft inte följer en korrekt procedur för en konsesjonsbehandling, vi kallar det ett demokratiskt underskott. Det är också förvånande att den norska staten, som är ägare till Statkraft, tillåter Statkraft söka om ökad kapacitet efter tillskott av statliga medel. Det är ett stort överskott av elström på marknaden och detta kan vara otillåten konkurrans eller s. k. planhushållning, dvs. den fria marknaden med enkla samband mellan tillgång och efterfrågan är satt ur spel.

Surnadal och Rindal kommuner är  beroende av en storlaxälvs omsättning för att ge sina innevånare den omsorg de har rätt till. Med uteblivna nya villkor och en utbyggnad av Trollheim kraftverk kommer Surnas biologiska mångfald och dess lax att försvinna, och underlaget blir för litet för kommunernas berättigande.