Fiskeraksjonens svar på NVEs brev.

22.06.2016 12:09

NVE har svarat på Fiskeraksjonens brev där en korrekt konsesjonsbehandling av Aggregat 2 efterlyses. NVE svarar att Fiskeraksjonen bör ge några positiva besked om Aggregat 2, vi kallar detta ministerstyre. Fiskeraksjonen har svarat att deras höringsvar för revisjonen av Folla-Vindölareguleringen och konsesjonssöknad för installation av Aggregat 2 i Trollheim Kraftstasjon står fast. Se nedan för Fiskeraksjonens svar till NVE.

 

'Hei

Vi takker for Deres svar av 16.06. 2016.

Ref: 201405940 - 22 Aggregat 2 i Trollheim kraftstasjon

Vi vil med dette informere NVE om at våre høringssvar står fast, både når det gjelder Folla Vindølareguleringen og Statkrafts søknad om et Aggregat 2 i Trollheim kraftstasjon.

 

Med vennlig hilsen for Fiskeraksjonen

             Kjell Lund

                  sek'