NVEs svar den 27 februari på Fiskeraksjonens fråga- including a freely English version.

07.03.2017 07:00

Fra: Brodtkorb Eilif Magnus <emb@nve.no>
Dato: 27. februar 2017 kl. 15.06.11 CET
Til: 'Kjell Lund' <lund111@live.no>
Emne: 200803886-91 - Revisjon av vilkårene for Folla - Vindølareguleringene

Hei,

Vi har registrert at Fiskeraksjonen viser til Tennants metode for beregning av minstevannføring og flom.

Vurderingene knyttet til minstevannføringer og flommer omfatter ikke kun miljø, men i de fleste tilfeller også en rekke andre forhold.

Jeg skriver på NVEs innstilling nå og av den vil det fremgå hva som legges til grunn for eventuelle anbefalinger om minstevannføringer.

Jeg ønsker ikke å si så mye om våre vurderinger før etter at innstillingen foreligger.

Mvh

Eilif Brodtkorb

 

A freely English version.

Hi,

We have noticed that Fiskeraksjonen is using Tennants Method for flow calculations of minimum water and flood.

Assessment of minimum water and floods include not only the environment bur also other matters.

I am writing on NVEs recommendation and in the document the background will be clear for eventual suggestions on minimum water flow.

I do not wish to show our evaluation before the document is released.

With Best Regards,

Elif Brodtkorb