Ny intervju med djävulens advokat

08.10.2022 23:34

 

’Vad har du att säga om allt slam i Surna?’

’Förra gången gjorde du narr av mig när jag hade en avvikande åsikt. Fast du vill väl inte prata om Statkrafts efterlevnad av konsesjonen. Kommer du ihåg att jag svarade dig att jag tror det när jag ser det, men enligt dig skulle allt bli så bra. Du läxade upp mig med något uttalade hur revisjonen skulle läsas, något som uppenbart var skrivet centralt för alla journalister och dumhuvuden. Så igen, varför ska jag tala med dig, du citerar mig alltid fel?’

’Men det var ju ett år sedan, det gäller inte nu.’

’Nähä, det jag säger nu gäller inte om ett år?’

’Var inte avig nu. Säg vad du tycker. Var så snäll, det gick lite fort för oss då.’

’Jag har sett vad ni skrivit, har inte kontrollerat något utan helt accepterat det scenario som Statkraft gett er. Ni är helt enkelt Statkrafts lakejer.’

’Sluta och var inte avig nu. Jag har ju erkänt att vi gjorde fel.’

’Ok. Låt oss titta på några ledord som ni journalister skriver, som jag tror ni har fått av Statkraft. Det första var att det hela var ett ohell, Statkraft visste inte att det var så mycket slam. När en damm tas i bruk upplöses stubb och myr i vattnet. Det resulterar i näring och växt i älven nedan i ca 10 år. Jord och slam från fjällsidan fastnar i dammen och den blir grundade och grundare med tiden. Follsjö och Gråsjö kan alltså efter 50 år lagra en mindre volym vatten än när de var nya. Statkrafts ledning har grafer på hur mycket bottenslam de måste ta bort för att öka vattenlagringskapaciteten i dammarna, som i sin tur ger mer vinst. Istället för att köra bort slammet med lastbil tippade de allt i Folla/Surna. Statkraft vet alltid vad de gör. Ohell är bara sådant som ni journalister tror på.

Det andra ordet är Follsjö. Min uppfattning är att det mesta av slammet kommer från Gråsjö. Man poängterar Follsjö för att ingen ska komma på var slammet kommer ifrån.

Man ska utreda. Likt Philip Morris ska det utredas och diskuteras, och detta resulterar troligtvis i ingenting. Det enda raka är att spola ur Surna. Det bör genast gå mist 200 kubik i sekunden vid Skjermo i tre veckor, skadan är redan skedd så det blir att rädda det som räddas kan. Statkraft förlorar då vatten men det tänker de ’förhandla’ bort, åtminstone stora delar av utspolningen till otillräcklighet.

Vi kan konstatera att allt är planerat av Statkraft. Att medvetet släppa slammet i Surna, lägga en pudel med att allt var olyckligt och att förhandla bort urspolning av Surna. De räknar kallt med att lyckas och så långt har ni journalister spelat dem rätt i händerna.

Att en så stor bedrift som Statkraft inte vet vad de gör är omöjligt. Det faller på sin egen orimlighet, utom för er journalister.’

’Så allt vi skrivit är lögn?’

’Du bör kolla upp både min och Statkrafts förklaring. Är det inte så ni journalister gör, kontrollerar era källor?