Om användning av Koronaloven

27.03.2020 10:15

 

I en artikel skriver tidningen Driva att oppdrettsnäringen önskar bruka Koronaloven för at öka antal laks i mjärdarna. Tyvärr är artikeln låst för ej prenumeranter av Driva, dvs. för många av Surnas fiskare som är tillresande och bringar pengar in i dalföret. NRK meddelar att Fiskeriministern värderar att öka tätheten av laks i mjärdarna och samtidigt tillåta reducerad kontroll av lakselus. En ökad täthet av oppdrettslaks ger mer lakselus som tar död på mer villaks och sjöörret. Artikeln avslutas med att Koronaloven inte ska ge möjlighet för att ge undantag från gällande lagar och förordningar med tanke på oppdrettsanleggene än det som är fastsatt i konsesjonen.

 

På departementets nätsida står det följande om Koronaloven:

’Justis- og beredskapsdepartementet har i dag ikke full oversikt over hvilka tilpassninger som kan bli nödvendige for å ivareta viktige samfunnsfunksjoner, annet enn at det vil måtte införes tilpasninger som ikkje kan hjemles i gjeldende lover.’  

 

En kommentar med tanke på konsesjonen för Folla-Vindölareguleringen i Surna:

‘Frekkere enn flatlusa er oppdretterne...  Nå venter jeg at Statkraft følger på med hvor viktig vannkraft er og en reduksjon i produksjon vil ødelegge norsk økonomi?’

 

Vi anser att detta bör bevakas eftersom lagar och förordningar tidigare har förvrängts eller förbisetts.